Konekcija neuspesnaYuppyuppyTV Konekcija neuspesna

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en gebruik van de "YUPPYUPPYTV" -dienst.
De hieronder beschreven service wordt aangeboden door: CLAUSIA FZE- P.O. Box 56638, Ras Al Khaimah United Arab Emirates.
De "YUPPYUPPYTV" -service is een dienst die HTML5-spellen biedt, die via een mobiel portaal kunnen worden gebruikt en die via uw telefoonrekening kunnen worden betaald.

De service is compatibel met alle goedgekeurde apparaten die WEB-browsing ondersteunen

Voordat de gebruiker toegang krijgt tot de service, geeft de gebruiker een promotiepagina weer waarop hij alle gegevens met betrekking tot de voorgestelde aanbieding (servicekosten en abonnementsduur) kan bekijken.
de gebruiker, om over te gaan tot ondertekening van het abonnement en uitdrukkelijk de wens te kennen te geven in te schrijven op de voorgestelde dienst en door te gaan met het accepteren van de bovengenoemde privacy-bepalingen die aangeven meerderjarig te zijn en het herroepingsrecht te verliezen.
De geregistreerde gebruiker kan het abonnement op elk gewenst moment annuleren door de instructies in de portal op te volgen.

De activering en het gebruik van de "YUPPYUPPYTV" -dienst omvat de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.

De "YUPPYUPPYTV" -service is een abonnementsservice voor volwassenen.

De gebruiker die zich registreert voor de dienst, ontvangt onmiddellijk per sms of via een speciale website die alle informatie over de service bevat, een registratiebericht en de eerste betaalde content.
De kosten worden afgetrokken van het abonneetoestel is gevraagd waarbij de activering van de dienst.

Door het toepassen van voor de activering van de service "YUPPYUPPYTV" verklaart de klant zijn het erover eens dat dit - onmiddellijk worden verstrekt, en uitdrukkelijk afstand doet van het herroepingsrecht op grond van artikel 55, paragraaf 2, letter a), van de wet op de "bescherming van consumenten - vanwege de aard van deze service. "
CLAUSIA FZE Het bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor problemen tijdens de dienst, om redenen die niet rechtstreeks zijn toe te rekenen aan haar. CLAUSIA FZE kan de levering van de service naar eigen goeddunken beƫindigen. De service wordt uitsluitend aangeboden als een abonnement met de frequentie van de service die wordt vermeld op de promotiepagina van de service die wordt weergegeven op het moment van abonnement.

De klant verbindt zich ertoe de diensten en inhoud geleverd door de service op een wettige en correcte manier te gebruiken met de nodige zorgvuldigheid; Hij verbindt zich in het bijzonder (de volgende lijst dient als een voorbeeld en beweert niet volledig te zijn), niet tegen de bepalingen van wet of regelgeving, inclusief de rechten om derden te beledigen, de wettelijke bepalingen op het gebied van auteursrechten; Hij zal geen inhoud op de website dat ze een vergunning krijgen voor persoonlijk gebruik maar alleen door middel van een terminal te reproduceren, te kopiƫren of elk bericht en / of pornografisch, racistisch, obsceen, godslasterlijk of lasterlijk verspreiden te distribueren verzenden en / of op een zodanige manier dat het de rechten van anderen schendt, die geen schade aan of onderbreking van telecommunicatieproviders of andere klanten veroorzaken en mogelijk bestaande gebruiksrestricties voor diensten voor volwassenen in overweging nemen.
De klant verbindt zich ertoe om CLAUSIA FZE te vrijwaren van enige aansprakelijkheid als gevolg van een handeling tegen de regels van goed beheer en zorgvuldigheid in verband met de diensten en / of inhoud en vanwege een schending van contractuele en / of wettelijke verplichtingen tot uitdrukking.

Kosten van de service: de prijs voor de "YUPPYUPPYTV" -service is 5,00 EUR / week, inclusief BTW.

Het bedrag zal worden afgetrokken van het saldo / gebruikersaccount en is ook te wijten als de gebruiker het recht op toegang heeft gekocht, gebruik gemaakt van de service in een gedeeltelijke manier of niet volledig gebruik gemaakt van het.

De service kan op elk moment worden gedeactiveerd via de portal www.payinfo.nl of door contact op te nemen met de klantenservice op 031202622198 of via e-mail clausiafze.be@silverlines.info

Kosten van de dienst: 5.00 EUR per week.